PAYROLL


   

    Ana Bilgiler :
 

* Personel Bilgileri

* Sigortalı Eş/Çocuk/Anne/Baba Bilgileri

* Personel Listesi

* Doğum Günü Listesi

* Özlük Bilgileri

* Giren/Çıkan Personel Listesi

* Personel Çizelgesi

Ana Bilgiler

   
Puantaj İşlemi
    Tahakkuk :
 

* Sabit Ödeme Bilgileri

* Otomatik Puantaj

* Puantaj İşlemleri

* Tahakkuk İşlemi

* Tahakkuk Geri Alma

* Puantaj Bilgileri Silme

* Kümülatif Bilgiler

* Personel Otomatik Mahsup


    Raporlar :
 

* Ücret Bordrosu

* Ücret Bordrosu İcmal

* E-Bildirge XML

* İşe Giriş Bildirgesi

* İşten Ayrılma Belgesi (İAB)

* Giriş Bildirgesi (Ek-1)

* Giriş Bildirgesi (Ek-2)

* İşkur İşgücü Çizelgesi (7-2)

* Eksik Gün Bildirimi (Ek-8)

* Yasal Kesinti Listesi Tek/Tüm

* Kıdem Tazminatı Bordrosu Tek/Tüm

* İhbar Tazminatı Bordrosu

* Puantaj Listesi

* Sigorta Bildirim Belgesi

* Kimlik Bildirim Belgesi

* Vizite Kağıdı (Sigortalı,Eş/Çocuk)

* Sağlık Belgesi

* Asgari Geçim İndirim Bordrosu

Ücret Bordrosu

Banka Transfer : Tüm Bankalara Disket,Mail,Word,Excel vs. tüm formatlarda bilgi gönderilebilir.

PDKS : Personel Devam Takip Sistemi sayesinde Puantörlüğe konulacak bir PC ile tüm Giriş/Çıkış’lar kontrol altına alınır,İstenilen bilgiler düzenlenerek Puantaj programına transfer edilebilir.

Parametre : Asgari Ücret,SSK Tavan-Taban,Vergi Dilimleri,İşsizlik Oranları vs tüm parametreler bu menüden tanımlanır.