ACCOUNTING


   

    Fiş İşlemleri :
 

* Hesap Planı

* Hesap Planı Listesi

* Fiş İşlemleri

* Fiş Listesi

* Fiş Kontrol Listesi

* Fiş Değiştirme/Kopyalama/Birleştirme

* Fiş Transferi

* Silinen Fiş Geri Alma

Fiş İşlemleri

   

    Cari Fatura :
 

* Cari Kod Tanımlama

* Cari Kod Listesi

* Cari Etiket Listesi

* Faturalama İşlemleri

* Tahsil / Tediye Makbuzu

* Çek Giriş / Çek Çıkış Bordrosu

* Borç / Alacak Dekontu

* Fiş B/A Dekontu


    Raporlar :
 

* Extre / Muavin Defter

* Extre / Muavin Defter Grup

* Mutabakat Formu

* Yaşlandırmalı Mizan

* Cari Mizan

* Detay Mizan

* Kebir Mizan

* Yevmiye Defteri

* Defteri Kebir

* Mali Tablolar

* Şirketlerarası konsolide Raporları

Detay Mizan

Çek / Demirbaş / Bütçe :Alınan/Verilen Çek’ler Mahsup bağlantılı çalıştırılıp Fiş Girişi yapıldıktan sonra Çek menüsüne otomatik entegrasyonu sağlanabilir.Çek işlemleri’nde olduğu gibi Demirbaş menüsüde Entegre olarak çalışabilmekte,Demirbaş ve Yeniden Değerleme Amortisman Mahsupları otomatik olarak alınabilmektedir.Bütçe kodları ve Planlanan değerler girilerek Gerçekleşen ve Fark Listeleri alınabilir.

Parametre : Şirket Bilgileri,Aylık Bilgiler,KDV Parametreleri,Hasılat kodları,Açılış Kapanış Otomatik mahsupları ve Fiş Sıralama ve Detaylık kullanıcı LOG Raporları bu menüden alınabilir.