STORE & COST


   

    Stok / Fiş :
 

* Stok Kartı Bilgileri

* Stok Kodları listesi

* Devir Fişi

* Tesellüm Fişi

* Transfer Fişi

* Hasar Fişi

* Sayım Fişi

* İnteraktif Sayım Fişi

* Stok Detay Kartı

* Fiş Listesi

* Fiş Kontrol Listesi

* Satıcıya İade Fişi

Stok Kartı Bilgileri

   
Reçete Tanımları
    Cost :
 

* Satış/Ödenmez Fişi

* Fiş Listesi

* Fiş Kontrol Listesi

* Satış/Maliyet Listesi

* Ödenmez Kodları

* İkram/Ödenmez Raporu

* Reçete Menü

* Zimmet

* POS


    Raporlar :
 

* Giriş/Çıkış Raporu

* Departman Çıkış Raporu

* Envanter Listesi

* Mutabakat Mizanı

* Ortalama Fiyat Listesi

* Malzeme/Satıcı Hareket Listesi

* Satıcı Fiyat Analiz Raporu

* Satıcı KDV Raporu

* KDV İcmal Raporu

* Personel Yemek Maliyeti

* Transfer Listesi

* Fiili Fark Listesi

Fiili Fark Listesi

Oto Mahsup : Giriş/Çıkış/İade Otomatik Mahsupları bu menüden yapılabilir.Bu entegrasyon sayesinde Muhasebe ayrıca Stok’larla ilgili bir mahsup işlemi yapmaz.

Parametre : Genel Parametreler,Departman Tanımları,Ambar/Reçete Grup Kodları,Aysonu işlemleri